Wat doen wij?

Pagina in aanbouw.
Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2010

Als gemeente van Christus vinden wij het belangrijk om activiteiten samen te beleven. Van ontspannende uitstappen tot opbouwende leerzame studies. Deze pagina verschaft u meer uitleg over wat wij, als gemeente, zoal doen.
De bedoeling is ook dat deze pagina regelmatig bijgewerkt wordt zodat u steeds op de hoogte blijft.

Erediensten

Als gemeente van Christus vinden wij het noodzakelijk om Hem samen te aanbidden en te leren wat Hij ons te vertellen heeft. Vanouds komen christenen samen, meestal op zondag, om dit te doen. Alhoewel de Bijbel geen concrete vormen weergeeft van hoe zo een samenkomst, ook wel eredienst genoemd, er moet uitzien. Heeft onze gemeente bepaalde vormen en ‘orde van dienst’ opgesteld. Deze sluiten aan bij een eeuwenlange christelijke traditie maar vooral zijn ze Bijbels geïnspireerd. De verschillende elementen uit zo’n samenkomst worden hier besproken.

Startcursus

Voor geïnteresseerden die weinig of niets van het christelijk geloof afweten organiseren wij startcursussen. Deze vinden plaats in een ongedwongen vrijblijvende sfeer. Om dit ook in de praktijk door te trekken wordt elke avond gestart met een maaltijd. Uiteraard zijn deze avonden gratis, uitgebreide informatie vindt u op deze pagina.

Bijbelstudie

Wij vinden het belangrijk om het Woord van God, de Bijbel, te bestuderen. Dit doen wij door middel van Bijbelstudie groepen. Door de jaren heen zijn er al heel wat studies gehouden, deze verschillen vaak in stijl,  thematisch of gewoon per Bijbelboek. Meer informatie vindt u hier.

Filmavonden

Als gemeente erkennen wij de cultuur om ons heen, film als media is een ongelooflijk krachtig onderdeel van deze cultuur geworden. Daarom kijken wij graag naar films, we stellen ons echter wel vragen als: ‘wat wil de filmmaker ons vertellen?’ en ‘wat is er relevant voor ons?’. In een ontspannen ongedwongen sfeer proberen we te genieten en na te denken over een film. Meer uitleg over het doel is hier te vinden.