Christianity Explored

‘Christianity Explored’ is een informele cursus bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof of die behoefte hebben aan een ‘geloofs-opfriscursus’. In de cursus wordt aan de hand van het Marcus-evangelie nagegaan wie Jezus is, wat Zijn bedoelingen zijn en wat het betekent om Jezus te volgen. Een avond ziet er als volgt uit: er wordt gestart met een maaltijd, daarna wordt, door middel van allerlei media, de avond ingevuld. Iedere cursist ontvangt een boekje waar men thuis mee aan de slag kan. Eén cursus duurt 10 weken lang, 1 avond per week.

Houdt deze pagina in het oog voor een nieuwe startdatum. Als u geïnteresseerd bent mag u dit te kennen geven via de contact pagina dan houden wij u op de hoogte.

Discipleship Explored

’Discipleship Explored’ is de opvolgcursus van ‘Christianity Explored’, hierin wordt uitgelegd hoe je Jezus volgt en wat een christen doet. De brief die de apostel Paulus schreef naar de Filippenzen wordt hiervoor gebruikt. Het concept is hetzelfde als dat van ‘Christianity Explored’.

Voor gedetailleerde informatie over de cursussen bezoek de Engelstalige– of de Nederlandstalige webstek.